ESTLAND

ESTLAND

HOVEDSTAD            Tallinn

GRENSER TIL            Russland, Latvia, Finskebukta
INNBYGGERTALL    1 324 820
SPRÅK                          Estisk
VALUTA                       Euro

SITUASJONEN I LANDET
Etter mange år under styre av andre land, ble Estland selvstendig i 1920. Dette varte ikke lenge. I 1940 ble Estland erobret av og tilsluttet Sovjetunionen. Under unionens sammenbrudd i 1991 erklærte Estland sin uavhengighet. Landet har hatt en økonomisk vekst, men selv om det er det rikeste av de baltiske landene er arbeidsløsheten merkbar, og mange av innbyggerne er fortsatt fattige.  Estland er et av verdens minst religiøse land der tre av fire ikke regner seg som religiøse. Allikevel vil mange si at de tror på noe utenom det de ser, noe større enn oss. 

TJENESTEN

I Estland får vi være Jesu hender og føtter i møte med barn og unge, ved å nå ut til de fattigste i samfunnet og reise på hjemmebesøk til den lokale befolkningen. Vi vil få muligheten til å være med på en stor sommerleir. Vi skal få smake og se hvilke skatter Gud har gitt dette landet. 

BLI MED PÅ LAGET

Bli med til et lite land i Øst-Europa med vakre fjorder, skoglandskap og majestetiske murbygninger. Og et nydelig folk. Bli med oss og reis på en tur som forvandler både deg og de du besøker. Bli med oss og fortell andre mennesker om Jesus. Fordi for den ene har dette alt å si.

Aldersgrense: 15 år

Datoer:
25. juni – 28. juni
Bootcamp på GoFest, Ungdom i Oppdrags misjonsfestival i Stavern

28. juni – 11. juli
Opphold i Estland