top of page

Gud kan bruke meg

Første gangen jeg var på misjonstur dro vi til India. Vi hjalp til på et dagsenter for barna i slummen. Barna kom dit på dagen, kunne dusje og spise, vi øvde på engelsk sammen og dramatiserte historier fra Bibelen. For barna betydde dette alt. De fikk en pause fra deres vanlige, men ubeskrivelige tøffe hverdag.

 

Selv om barna hadde det vanskelig, var de fortsatt glade. De satt pris på de små tingene. Gud elsker disse barna, og gav meg en stor omsorg for dem. Jeg ble virkelig glad i dem og fikk vist Guds kjærlighet til dem.

En kveld satt vi i en ring med barna. Vi sendte rundt et speil. Alle skulle se sitt eget speilbilde og si "Jeg er elsket, og jeg er verdifull." Reaksjonene deres var forskjellige. Noen av dem sa setningen ivring, mens andre syntes at det var vanskelig å si det. Det var spesielt å se reaksjonene deres. 
I løpet av misjonsturen fikk jeg se at Gud hjalp oss med å jobbe som et team. Vi fikk bringe Guds sannhet og kjærlighet til disse barna.
Vi fikk være Guds budbringere.

Handlinger som virker små og ubetydelige, kan bety en stor forskjell. Gud brukte oss. Gjennom han fikk vi vise hans kjærlighet. Vi fikk bety en forskjell til barna, og det er jeg takknemlig for.

Gjennom de siste årene har jeg fått være med på flere misjonsturer.
Disse har formet meg. En kommer alltid tilbake litt forvandlet.

Anna Hørte
Teamleder til Romania

bottom of page